think social, act business

bureau073 verbindt en draagt bij aan ontwikkeling van mensen en organisaties. Vanuit vraagstukken over wonen, volkshuisvesting en ruimte. Over besturing en inhoud. Met jarenlange kennis en ervaring, met gedegen analyses, toepassing van nieuwe inzichten en concrete oplossingen die worden aangereikt. Dat doen we voor: woningcorporaties, gemeenten, woningbeleggers en -ontwikkelaars, wijkbewoners en huurders(organisaties).

Statenlaan 283    5223 LG 's-Hertogenbosch    +31 [0]73 888 57 25    info@bureau073.nl

bureau073 is jong en zeer ervaren. Het bureau is een initiatief uit 2015. Bundeling van inzicht en kennis vanuit een breed en ervaren eigen team en samenwerkingspartners: dat zijn wij. Wij adviseren over vraagstukken van wonen, volkshuisvesting en ruimte. Over besturing en over inhoud. Strategisch en ook heel concreet. De nieuwe inhoudelijke vraagstukken van het wonen, de volkshuisvesting, de leefbaarheid in buurten en wijken, de verbinding tussen wonen en zorg staan centraal. Het denken is altijd van buiten naar binnen: het gaat om mensen en hun beleving van wonen.

 

We werken met ons bureau073 in ’s-Hertogenbosch. Een centrale plek om opdrachtgevers vanuit verschillende woningmarktregio’s te verbinden. Belangrijk is historie, stijl en dynamiek van de Brabantse hoofdstad. Daar voelen we ons thuis. In een economisch vooruitstrevende stad waar oude en nieuwe wijken, Jeroen Bosch en Big Data hand in hand gaan. In de plint van een woongebouw aan de Statenlaan (in het eigentijdse moderne Paleiskwartier) hebben we onze ontmoetingsplek.

 

lees meer >

 

 

 

think social, act business

Resultaten uit verkenningen uit diverse professionele invalshoeken bij elkaar brengen en verbinden. De taal begrijpen van de omgeving en concrete oplossingen aanreiken. Dat is waar bureau073 voor staat. Of het nu gaat over duurzame partnerships tussen gemeenten en woningcorporaties; of over wijkontwikkeling en -beheer; of over onze school voor nieuwe volkshuisvesting; of onze strategische begeleiding bij de sturing en inrichting van de governance van organisaties.

 

lees meer >

 

think social, act business

 

 

 

naar de website >

school voor nieuwe volkshuisvesting

Bestuurders en commissarissen in de volkshuisvesting krijgen PE-punten toegekend na het volgen van  een opleiding binnen onze school.

Door het lidmaatschap  bij de NRTO en de erkenning van de CRKBO borgen wij onze kwaliteit van de school.

school voor nieuwe volkshuisvesting

projecten en opdrachtgevers

Permanent leren en toepassen. Soms met vakgenoten, soms met professionals uit andere omgevingen. Het gaat er steeds om relevante inzichten te onderkennen om in de eigen omgeving te kunnen toepassen.

De school voor nieuwe volkshuisvesting is door en voor professionals met ambitie. Voor mensen die het belangrijk vinden permanent te worden opgeleid en daarvoor een uitdagende omgeving zoeken. Of het nu gaat om medewerkers, bestuurders of toezichthouders.

 

lees meer >

think social, act business

think social, act business